• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns6
  • kenburns1
  • kenburns6
  • kenburns1
  • kenburns6
  • kenburns1


Aïllaments / Cobertes

Des de Corretja S.L oferim tot tipus de solucions per cobertes industrials i agrícoles, garantint els màxims nivells d’estanqueïtat i d’aïllaments adaptats a les necessitats. Realitzem cobertes en pendent a base de panell prefabricat del gruix necessari segons el nivell d’aïllament desitjat.

La nostra especialització en el camp dels tancaments ens permet realitzar des de la rehabilitació com a noves construccions. En l’execució de les obres es té en compte des del més mínim detall tècnic a tenir molta cura dels acabats.

Serveis i productes que oferim:

1- Desamiantat
2- Cobertes agrícoles
3- Coberta de xapa simple
4- Coberta panell Sandwitch
5- Coberta panell Sandwitch imitació teula
6- Fals sostre
7- Tàbics pluvials

Disseny Web: Webmastervic

Sidebar Menu