Cases passives, el millor exemple d’autoconsum

Les Passive House a Barcelona s’han convertit en tota una revolució al sector de l’edificació gràcies als múltiples beneficis econòmics, socials i mediambientals que aporten. La prioritat és l’estalvi energètic, el confort obtingut i la reducció d’emissions de CO₂.

Els 7 grans principis de les Passive House:

1. Gran aïllament tèrmic. Es redueix la pèrdua d’energia mitjançant un bon aïllament que serà beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu: les façanes o parets exteriors, les cobertes i les soleres o forjats exteriors han de tenir una baixa transmitància térmica.

2. Finestres i portes d’altes prestacions. Els buits (fusteries i vidres) són el “punt feble” de l’envolupant, per la qual cosa s’ha de posar molta atenció en les seves característiques en el projecte, en la seva correcta col·locació durant l’obra així com en les seves proteccions solars.

3. Absència de ponts tèrmics. La transmissió d’energia es dona en continuïtat per tota l’envolupant: façanes, cobertes i soleres i també es dona a les cantonades, eixos, juntes, etc. per això s’analitza cada detall de l’envolupant per a garantir la seva correcta construcció.

4. Hermeticitat a l’aire. L’envolupant és el més hermètic possible cuidant al màxim l’execució de les juntes durant la construcció i s’assaja amb el denominat Blower Door test que garanteix la correcta execució de l’envolupant hermètica i eficient.

5. Ventilació mecànica amb recuperació de calor. És per a reaprofitar la temperatura de l’aire interior per a precalentar o refredar l’aire net entrant abans d’expulsar l’aire viciat a l’exterior.

Una vegada aquests cinc criteris es compleixen, s’analitzen dos criteris més:

6. Proteccions solars. S’analitzen les proteccions solars en funció de la situació de l’edifici, seleccionant les més adequades ja siguin fixes o mòbils, incorporant persianes, estors, porxos…

7. Energies Renovables. S’estudia que l’energia consumida sigui subministrada per fonts d’Energies Renovables amb la finalitat d’optimitzar consums i obtenir un edifici de consum nul.

Paràmetres de mesura per a construir una Passive House a Barcelona

Cada habitatge depèn de la zona del món d’on es vulgui construïr, la qual cosa requereix un estudi de diversos paràmetres com:

  • L’emplaçament ideal, per exemple, en una zona càlida serà aquell amb ombres naturals i en una zona freda serà un amb bastant sol.
  • L’orientació, ja que no sempre es pot construir a l’emplaçament perfecte. Per exemple, un habitatge en una zona temperada es beneficiarà de tenir una cara sud i una altra nord perquè podrem escalfar l’habitatge ajudats pel sol baix d’hivern i ventilar a l’estiu.
  • Contorn, que es calcula en funció del que l’emplaçament o l’orientació no han pogut resoldre. Com a norma, es necessita un equilibri entre l’energia que guarden les parets (massa tèrmica) i com d’efectiu és l’aïllament. Aquest equilibri varia segons factors com la latitud.
  • Triar bé l’aïllament pot evitar posar la calefacció.

En definitiva, per a tenir una bona qualitat de vida és necessari comptar amb un habitatge saludable i eficient. Si estàs interessat a tenir un habitatge Passive House a Barcelona, visita les nostres instal·lacions i demana més informació.