Corretja celebra els 7 anys d’aplicacions amb Thermabead

Aïllament i confort a les llars

Corretja SL celebra aquest mes d’abril els 7 anys d’aplicació amb el Sistema ThermaBead®. Durant aquest període el número d’aplicacions ha anat augmentant any rere any. Un dels motius d’aquest creixement és la seva efectivitat a l’hora de solucionar el problemes d’aïllament de les vivendes.

El Sistema ThermaBead®, és la solució ideal per  a les rehabilitacions de llars les quals volen millorar el confort i les pèrdues de calor. Les principals característiques del sistema són la rapidesa, netedat i eficiència. Una gran part de l’escalfor de les llars es perden a través de les parets, el nostre sistema és l’idoni per les que tenen cambra d’aire a l’interior. D’aquesta manera utilitzem les perles d’aïllament per omplir aquest espai al 100%.

Les molèsties són mínimes i no hi ha necessitat d’obres.

Aplicació del Sistema ThermaBead®.
Imatge de les perles ThermaBead® dins la cambra.

ThermaBead®  és sinònim de comoditat, qualitat del producte i la durabilitat, ja que les perles de poliestirè grafitat són resistents a la humitat i no faciliten la propagació del foc. També es garanteix la seva rendibilitat ja que es recupera la inversió econòmica realitzada juntament amb la reducció i conservació de l’energia a curt termini.

Qui i com s’instal·la el ThermaBead®?

ThermaBead®consta d’un procés abans de la seva aplicació. Primer de tot es fa un estudi gratuït al domicili, on el tècnic realitza un conjunt de cates a les parets fent forats i mitjançant una càmera endoscòpica fa un informe on es verifica que existeixi la cambra d’aire interior, si està o no aïllada i el gruix total de la cambra.

Resum del Sistema d’aïllament tèrmic ThermaBead®.

Si existeix aïllament, s’ha de conèixer el seu gruix i el tipus de material. Seguidament es mesuren els m2 de paret a aïllar i en un període curt de temps es fa arribar el pressupost al client sense compromís.

Al moment que s’accepta el pressupost es concreta un dia per a l’aplicació i els especialistes homologats procedeixen a la instal·lació. Aquesta aplicació es pot realitzar per a l’interior o per a l’exterior de la llar a elecció del client. La durada d’aquest procés és d’una jornada aproximadament. Aquest procés on no hi ha obres i les mínimes molèsties pels ocupants de la casa, es dur a terme mitjançant una mànega s’injecta el material aïllant d’última generació (Neopor® de BASF) amb l’adhesiu corresponent perquè al reposar a dins la cambra no baixi el nivell per l’efecte del pes i a la vegada per evitar possibles pèrdues de material si es realitzen forats a les parets en un futur. Les perles d’aïllament circulen des del camió on esta emmagatzemades passant per la mànega juntament amb l’adhesiu i acaben omplin el buit de les cambres d’aire, garantint un aïllament tèrmic continu i durador.

Els tècnics aplicadors realitzen els forats necessaris  per garantir que el material omple el 100% l’espai i aquests forats tenen una mida de 2,2cm de diàmetre. Quan es finalitza la instal·lació els aplicadors tapen tots els forats que s’han fet durant el procés amb uns taps del mateix material que l’aïllament i una capa de massilla per l’acabat. Finalment, afegir que les aplicacions de sistema ThermaBead® han donat sempre rendiment i el client ha notat una gran diferència a nivell de confort, estalvi energètic i conseqüentment econòmic. Per això la publicitat que resulta més eficaç és el boca-orella, la satisfacció dels clients fa que es puguin realitzar moltes més aplicacions que utilitzant diferents mètodes de propaganda.